Cửa Hàng Bảo Hộ Lao Động Đại Phát – Phường Nguyễn Thái Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ĐC, 296 Đ. Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 504 93 59
Trang web http://www.baoholaodongdaiphat.com/
Tọa độ 10.766.967, 10.669.921.199.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Bảo Hộ Lao Động Đại Phát ở đâu?

ĐC, 296 Đ. Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Bảo Hộ Lao Động Đại Phát như thế nào?

Thứ Bảy:[05:30-18:00], Chủ Nhật:[05:30-17:30], Thứ Hai:[05:30-18:00], Thứ Ba:[05:30-18:00], Thứ Tư:[05:30-18:00], Thứ Năm:[05:30-18:00], Thứ Sáu:[05:30-18:00]

Cửa Hàng Bảo Hộ Lao Động Đại Phát có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Bảo Hộ Lao Động Đại Phát là: http://www.baoholaodongdaiphat.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chợ Cột 3 - Hồng Hải