Cửa Hàng Bình Hằng Mobile – Khu 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 242, Tổ 40, Khu 4, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 883 72 22
Trang web
Tọa độ 209.805.205, 107.000.069

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Điện máy XANH Kiến Đức - TT. Kiến Đức