Cửa Hàng Đá Ốp Lát Hiền Thơ – Võ Cường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 339 Nguyễn Cao, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0336 815 368
Trang web
Tọa độ 21.172.538.799.999.900, 1.060.560.659

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CỬA CUỐN NGHỆ AN - Trường Thi