Cửa hàng đặc sản Quảng Ngãi – Bò Khô Anh Ký – Nguyễn Ngiêm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 219 Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Ngiêm, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 093 541 58 68
Trang web http://dacsantaiquangngai.com/
Tọa độ 151.219.495, 1.088.073.969

 


Địa chỉ Cửa hàng đặc sản Quảng Ngãi - Bò Khô Anh Ký ở đâu?

219 Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Ngiêm, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng đặc sản Quảng Ngãi - Bò Khô Anh Ký như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Cửa hàng đặc sản Quảng Ngãi - Bò Khô Anh Ký có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng đặc sản Quảng Ngãi – Bò Khô Anh Ký là: http://dacsantaiquangngai.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nguyên Hương - Quà tặng, Đồ lưu niệm, Văn phòng phẩm - Đông Hưng