Cửa Hàng Đặc Sản Quảng Trị – Tam Thuận

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 260, Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 098 123 48 40
Trang web
Tọa độ 160.719.682, 10.820.556.789.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Đặc Sản Quảng Trị ở đâu?

260, Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

Cửa Hàng Đặc Sản Quảng Trị có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Đặc Sản Quảng Trị là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Chè Huế - Việt Nam