Cửa Hàng Dịch Vụ – Trung Tâm Viễn Thông Huyện Điện Biên – Noọng Hẹt

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đội 24, Xã Noọng Hẹt, Huyện Điện Biên, Noọng Hẹt, h. Điện Biên, Điện Biên, Việt Nam
Số điện thoại 0215 3823 456
Trang web
Tọa độ 213.142.765, 10.303.043.699.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Toà nhà Viettel Lào Cai - P. Bắc Lệnh