Cửa Hàng Điện Chí Thiện – Ấp Phú Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường Nguyễn Thị Định, Ấp Phú Thành, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 090 368 53 04
Trang web
Tọa độ 102.575.667, 10.638.565.709.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng điện nước Tuấn Phú - Thanh Ba