Cửa Hàng Điện Lạnh Đăng Linh – Xuân Hà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 309 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 090 526 21 18
Trang web
Tọa độ 160.708.363, 1.081.973.665

 


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Lạnh Đăng Linh ở đâu?

309 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

Cửa Hàng Điện Lạnh Đăng Linh có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Điện Lạnh Đăng Linh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thiết Bị Vật Tư Y Tế Tiến Thành - TT. Thứa