Cửa Hàng Điện Lạnh Thanh Phương – Cái Khế

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 71 Bis Trần Phú, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3764 015
Trang web
Tọa độ 100.490.781, 1.057.857.987

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Khai Thác Đá Trắng Lục Yên - Liễu Đô