Cửa Hàng Điện Nước Hải Mai – Má Chai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VPC2+9R6, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3654 426
Trang web
Tọa độ 208.709, 10.670.200.279.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Một Thành Viên Hà Văn Duy - Phường Nghĩa Đức