Cửa Hàng Điện Nước – Vlxd Tâm Hoa – Nhơn Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Q5W9+FQV, Hùng Vương, Nhơn Phú, Tp. Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 3748 306
Trang web
Tọa độ 137.962.282, 1.091.694.229

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Dì - Phường 7