Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Khánh Đạt – Phường Vĩnh Bảo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 266 Ng. Quyền, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3962 237
Trang web
Tọa độ 100.022.104, 10.509.184.239.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Nghĩa Hạnh - Bình Mỹ