Cửa Hàng Điện Tử – Điện Lạnh Quang Hà – Ph.Âu Cơ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 96XC+GFQ, Tháng Tám, Ph.Âu Cơ, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 0210 3713 873
Trang web
Tọa độ 21.398.832.199.999.900, 10.522.124.649.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Điện Máy Bestbuys - 219 Nguyễn Trãi - Thượng Đình