Cửa Hàng Điện Tử Điện Lạnh Sơn Tùng – Ph.Gia Cẩm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1646 Đường Hùng Vương, Ph.Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 0210 3847 613
Trang web
Tọa độ 213.238.988, 1.053.836.812

 


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Tử Điện Lạnh Sơn Tùng ở đâu?

1646 Đường Hùng Vương, Ph.Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Tử Điện Lạnh Sơn Tùng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Cửa Hàng Điện Tử Điện Lạnh Sơn Tùng có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Điện Tử Điện Lạnh Sơn Tùng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Điện Lạnh Cao Bằng1 - Đạ Tẻh