Cửa Hàng Đồ Gia Dụng Kỳ Giàu – Hải An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 151 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0387 133 384
Trang web
Tọa độ 20.828.177.099.999.900, 1.067.028.904

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Gia Dụng Lê Minh Đức - P. Bồ Xyên