Cửa Hàng Dụng Cụ – Vật Tư Y Tế – P. Quang Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 142 Quang Trung, P. Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 6293 045
Trang web
Tọa độ 209.452.242, 10.633.487.389.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Dụng Cụ - Vật Tư Y Tế ở đâu?

142 Quang Trung, P. Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Dụng Cụ - Vật Tư Y Tế như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-21:30], Thứ Bảy:[07:30-21:30], Chủ Nhật:[07:30-21:30], Thứ Hai:[07:30-21:30], Thứ Ba:[07:30-21:30], Thứ Tư:[07:30-21:30], Thứ Năm:[07:30-21:30]

Cửa Hàng Dụng Cụ - Vật Tư Y Tế có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Dụng Cụ – Vật Tư Y Tế là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  đồ gỗ xuân huy - Kim Thiều