Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hải Đăng – Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 72 Hải Thượng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 098 563 63 39
Trang web
Tọa độ 11.943.704.499.999.900, 1.084.308.444

 


Địa chỉ Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hải Đăng ở đâu?

72 Hải Thượng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hải Đăng như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hải Đăng có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hải Đăng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc Phương Lê - Trương Định