Cửa hàng gà rán DUMPA – Nam Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 331 Nguyễn Huệ, Nam Bình, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 096 309 13 25
Trang web
Tọa độ 202.378.103, 105.969.808

 


Địa chỉ Cửa hàng gà rán DUMPA ở đâu?

331 Nguyễn Huệ, Nam Bình, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng gà rán DUMPA như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Cửa hàng gà rán DUMPA có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng gà rán DUMPA là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Vy Anh Trâu Ngon Quán - Ph.Tiên Cát