Cửa Hàng Gạch Men – Thiết Bị Xây Dựng Đức Minh – Quốc Tử Giám

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 73 P. An Trạch, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3843 6043
Trang web
Tọa độ 21.027.505.299.999.900, 105.830.608

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hong Minh Building Materials Shop - Phường 17