Cửa Hàng Gạch Ngói Sóc Trăng – Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 68, Đường Phạm Hùng, Phường 8, Phường 8, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 3624 362
Trang web
Tọa độ 96.167.926, 10.600.993.109.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Việt Chem - Chỉ Đạo