Cửa Hàng Gạo Hạnh Lam – P. Quyết Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 87 Nguyễn Lương Bằng, P. Quyết Thắng, Sơn La, Việt Nam
Số điện thoại 0212 3853 991
Trang web
Tọa độ 213.253.287, 1.039.203.871

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm - Thôn Bình Lương