Cửa Hàng Gạo Thúy Bắc – P. Chiềng Lề

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 304 Chu Văn Thịnh, P. Chiềng Lề, Sơn La, Việt Nam
Số điện thoại 1645 363362
Trang web
Tọa độ 213.389.188, 1.039.099.588

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Food - Hưng Bình