Cửa hàng gia dụng Cần Linh – Xóm xanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4XWH+W5C, Xóm xanh, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0373 020 684
Trang web
Tọa độ 211.473.065, 105.977.881

 


Địa chỉ Cửa hàng gia dụng Cần Linh ở đâu?

4XWH+W5C, Xóm xanh, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng gia dụng Cần Linh như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00]

Cửa hàng gia dụng Cần Linh có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng gia dụng Cần Linh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng thiết bị điện gia dụng Đại Tiến Phát - Long An