Cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” – Đông Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 55 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0229 3512 999
Trang web https://giacmosuaviet.com.vn/
Tọa độ 20.257.373.899.999.900, 1.059.728.619

 


Accordion Panel

55 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Ninh Bình, Việt Nam

Accordion Panel

0229 3512 999

Accordion Panel

Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30]

Accordion Panel

Địa chỉ trang web của Cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” là: https://giacmosuaviet.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng Sữa Bột Tốt - Vĩnh Phú