Cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” – Ngô Quyền

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9 Trần Quốc Toản, Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0211 3595 696
Trang web https://giacmosuaviet.com.vn/
Tọa độ 21.308.558.599.999.900, 1.055.951.248

 


Accordion Panel

9 Trần Quốc Toản, Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Accordion Panel

0211 3595 696

Accordion Panel

Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Accordion Panel

Địa chỉ trang web của Cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” là: https://giacmosuaviet.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng "Giấc mơ sữa Việt" - Đồng Nai