Cửa Hàng Giao Dịch Viettel Châu Thành – TT. Minh Lương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 780 QL61, TT. Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 6269 198
Trang web https://viettel.vn/lan-toa/goi-cuoc?kh=Hni1_tttlm_vtp_00004_db#
Tọa độ 99.027.557, 1.051.601.081

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tòa nhà Viettel Khánh Hoà - Vĩnh Hoà