Cửa Hàng Giò Chả Ý Mưa – Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 72 Ba Mươi Tháng Tư, Phường 3, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 6566 474
Trang web
Tọa độ 9.601.498.099.999.990, 10.597.598.099.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Tnhh Thực Phẩm Đồng Phú - Tân Phú