Cửa Hàng Hải Sản Phú Cường – Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 183 Lý Thái Tôn, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam
Số điện thoại 091 260 00 32
Trang web
Tọa độ 9.182.153.999.999.990, 1.051.462

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bò đun Mười Hoa - Phường 1