Cửa Hàng Hóa Chất Sóc Trăng – Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 210 QL1A, Phường 7, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 3612 673
Trang web
Tọa độ 9.622.155, 1.059.612.679

 


Địa chỉ Cửa Hàng Hóa Chất Sóc Trăng ở đâu?

210 QL1A, Phường 7, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hóa Chất Sóc Trăng như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-20:30], Thứ Tư:[07:00-20:30], Thứ Năm:[07:00-20:30], Thứ Sáu:[07:00-20:30], Thứ Bảy:[07:00-20:30], Chủ Nhật:[07:00-20:30], Thứ Hai:[07:00-20:30]

Cửa Hàng Hóa Chất Sóc Trăng có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Hóa Chất Sóc Trăng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh mì Đồng Tiến - Hòa Thuận Nam