Cửa Hàng Hoa Quả Sạch Nhập Khẩu Fuji Fruit Ninh Bình 2 – Đông Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 40 Đinh Tiên Hoàng, Đông Thành, Ninh Bình, 430000, Việt Nam
Số điện thoại 097 186 81 86
Trang web https://hoaquafuji.com/
Tọa độ 202.616.434, 1.059.749.327

 


Địa chỉ Cửa Hàng Hoa Quả Sạch Nhập Khẩu Fuji Fruit Ninh Bình 2 ở đâu?

40 Đinh Tiên Hoàng, Đông Thành, Ninh Bình, 430000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hoa Quả Sạch Nhập Khẩu Fuji Fruit Ninh Bình 2 như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Cửa Hàng Hoa Quả Sạch Nhập Khẩu Fuji Fruit Ninh Bình 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Hoa Quả Sạch Nhập Khẩu Fuji Fruit Ninh Bình 2 là: https://hoaquafuji.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CHẢ CÁ SÁU DŨNG - Nhơn Bình