Cửa Hàng Hoa Tươi Mai Sơn – Tân Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ JQ8W+HF2, Dương Tự Minh, Tân Long, Phú Lương, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 1688 590503
Trang web
Tọa độ 216.163.867, 1.057.961.394

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Shop Hoa Hải Bích - Phường Hùng Vương