Cửa hàng Hương Sơn – Mân Thái

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 418 Ng. Quyền, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 2222 353
Trang web
Tọa độ 160.870.171, 1.082.406.299

 


Địa chỉ Cửa hàng Hương Sơn ở đâu?

418 Ng. Quyền, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng Hương Sơn như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-12:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Cửa hàng Hương Sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng Hương Sơn là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Kho gạch ngói Vũ Văn Thắng - Tổng kho phân phối gạch ngói - P. Lam Sơn