Cửa Hàng Inox Hoàng Huy – Đằng Giang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 84 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0396 879 919
Trang web
Tọa độ 208.417.852, 1.067.000.614

 


Địa chỉ Cửa Hàng Inox Hoàng Huy ở đâu?

84 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Cửa Hàng Inox Hoàng Huy có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Inox Hoàng Huy là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tôn Hoa Sen - Cửa Hàng Phan Thiết 2 - Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận