Cửa Hàng Inox Phat Thanh – Phường An Khánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 372 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3899 235
Trang web
Tọa độ 100.325.559, 1.057.542.029

 


Địa chỉ Cửa Hàng Inox Phat Thanh ở đâu?

372 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Inox Phat Thanh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00]

Cửa Hàng Inox Phat Thanh có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Inox Phat Thanh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Sở Nhôm Kính Bình - TT. Plêi Cần