Cửa Hàng Liệu Xây Dựng Bình Tiến – Sông Bằng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ 21, Thị Xã Cao Bằng, Sông Bằng, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 0206 3853 934
Trang web
Tọa độ 22.673.263, 10.626.177.399.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Ống Nhựa Tám Hiếu - Phường 3