Cửa Hàng Minh Tường – P. Minh Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 17 17 tháng 8, P. Minh Xuân, Tuyên Quang, Việt Nam
Số điện thoại 0207 3821 774
Trang web
Tọa độ 21.821.693.699.999.900, 1.052.155.095

 


Địa chỉ Cửa Hàng Minh Tường ở đâu?

17 17 tháng 8, P. Minh Xuân, Tuyên Quang, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Minh Tường như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[07:00-11:30], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30]

Cửa Hàng Minh Tường có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Minh Tường là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Sắt Mài Gương Kính Ngọc Kiên - Kinh Bắc