Cửa Hàng Nê Long – P. Hợp giang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Chợ Xanh, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 094 173 56 56
Trang web
Tọa độ 2.266.754, 1.062.614

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  VLXD Nguyễn Tường - Thôn Phú Phong Xã Hàm Mỹ