Cửa Hàng Nhựa Hằng Khánh – Lê Mao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 47 Trần Phú, Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 098 401 51 64
Trang web
Tọa độ 1.866.594, 1.056.799.417

 


Địa chỉ Cửa Hàng Nhựa Hằng Khánh ở đâu?

47 Trần Phú, Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Nhựa Hằng Khánh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Cửa Hàng Nhựa Hằng Khánh có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Nhựa Hằng Khánh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Điện Máy Xanh Đà Bắc - Đà Bắc