Cửa Hàng Nội Thất Đồ Gỗ Việt Chi – Nam Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 878 Trần Nhân Tông, Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3578 881
Trang web
Tọa độ 208.045.071, 1.066.370.386

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Nội Thất Lan Đà - Chiềng Sinh