Cửa Hàng Ống Nhựa Minh Xuân – Tân Thiện

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 221 Thống Nhất, Tân Thiện, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 097 992 78 86
Trang web
Tọa độ 106.658.367, 1.077.658.153

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhựa Đường - An Dương