Cửa Hàng Ống Nước Huy Thế – P. Phú Khương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 56 Đại Lộ Đồng Khởi, P. Phú Khương, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0275 3814 852
Trang web
Tọa độ 10.251.253, 1.063.722.628

 


Địa chỉ Cửa Hàng Ống Nước Huy Thế ở đâu?

56 Đại Lộ Đồng Khởi, P. Phú Khương, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Ống Nước Huy Thế như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00]

Cửa Hàng Ống Nước Huy Thế có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Ống Nước Huy Thế là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Hòa Minh - Tiền Phong