Cửa Hàng Phế Liệu Cơ Sở Minh Tân – Bình Chuẩn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ A18B, Ấp Bình Phước, Phường Bình Chuẩn, Thị Xã Thuận An, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 094 639 66 16
Trang web
Tọa độ 10.975.387, 10.673.577.999.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Phế Liệu Cơ Sở Minh Tân ở đâu?

A18B, Ấp Bình Phước, Phường Bình Chuẩn, Thị Xã Thuận An, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Cửa Hàng Phế Liệu Cơ Sở Minh Tân có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Phế Liệu Cơ Sở Minh Tân là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Thịnh Vượng - P. Thanh Trung