Cửa Hàng Quà Lưu Niệm Thanh Hoa – P. Nguyễn Trãi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 149 P. Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3843 987
Trang web
Tọa độ 209.421.467, 1.063.279.496

 


Địa chỉ Cửa Hàng Quà Lưu Niệm Thanh Hoa ở đâu?

149 P. Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Cửa Hàng Quà Lưu Niệm Thanh Hoa có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Quà Lưu Niệm Thanh Hoa là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Hương Nga - TT. Xuân An