Cửa Hàng Sắt Thép Công Phụng – An Cựu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15 An Dương Vương, An Cựu, Tp. Huế, Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3832 875
Trang web
Tọa độ 16.452.889.799.999.900, 10.760.141.449.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Sắt Thép Công Phụng ở đâu?

15 An Dương Vương, An Cựu, Tp. Huế, Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Sắt Thép Công Phụng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Cửa Hàng Sắt Thép Công Phụng có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Sắt Thép Công Phụng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Hoàng Dương - P. Lam Sơn