Cửa Hàng Sắt Thép Ngọc Tân – Liên Bảo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 345 Đ. Mê Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0211 3860 519
Trang web
Tọa độ 21.313.856.299.999.900, 105.610.552

 


Địa chỉ Cửa Hàng Sắt Thép Ngọc Tân ở đâu?

345 Đ. Mê Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Sắt Thép Ngọc Tân như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00]

Cửa Hàng Sắt Thép Ngọc Tân có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Sắt Thép Ngọc Tân là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng - Mỹ Quý