Cửa Hàng Sắt Thép Trung Thúy – Nghĩa Chánh Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 790 Quang Trung, Nghĩa Chánh Nam, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 0255 3837 149
Trang web
Tọa độ 151.129.728, 1.088.086.385

 


Địa chỉ Cửa Hàng Sắt Thép Trung Thúy ở đâu?

790 Quang Trung, Nghĩa Chánh Nam, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Sắt Thép Trung Thúy như thế nào?

Thứ Sáu:[Đóng cửa], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[09:00-17:00]

Cửa Hàng Sắt Thép Trung Thúy có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Sắt Thép Trung Thúy là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Trang Trí Nội Thất Hữu Thịnh - Trung An