Cửa Hàng Sắt Thép Xây Dựng Vân Nam – Võ Cường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5374+X2H, Thôn Xuân Ổ A, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3839 819
Trang web
Tọa độ 211.649.429, 10.605.510.059.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Sở Kim Khí 8 G - Lam Sơn