Cửa Hàng Sắt Vụn Trần Hoàng – Võ Cường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 311 Nguyễn Văn Cừ, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 403 81 96
Trang web
Tọa độ 211.708.948, 106.050.502

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Gạch Men Tân Hoàng Gia - Phố Mới