Cửa Hàng Sơn Chánh – Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Cửa Hàng Sơn Chánh, 236 Phú Lợi, Phường 2, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 093 496 33 33
Trang web https://www.facebook.com/cuahangsonchanh
Tọa độ 9.599.300.399.999.990, 1.059.622.318

 


Địa chỉ Cửa Hàng Sơn Chánh ở đâu?

Cửa Hàng Sơn Chánh, 236 Phú Lợi, Phường 2, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Sơn Chánh như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00]

Cửa Hàng Sơn Chánh có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Sơn Chánh là: https://www.facebook.com/cuahangsonchanh

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Minh Trường - P. Hội Phú