Cửa Hàng Sữa Cô Gái Hà Lan Dinh Dưỡng Bảy Trang – TT. Nghèn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Quốc Lộ 1A, Huyện Can Lộc, Thị Trấn Nghè, Tỉnh Hà Tĩnh, TT. Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 0239 3811 752
Trang web
Tọa độ 184.677.641, 10.576.771.989.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng "Giấc mơ sữa Việt" - Đồng Nai